Home / TIN TỨC - RAO VẶT / Điều kiện kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài tại Bình Dương

Điều kiện kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài tại Bình Dương

Điều kiện kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài

Đối với ngành nghề xây dựng

1. WTO, AFAS, FTAs, VKFTA
a) Nhà đầu tư nước ngoài: phải là pháp nhân của một Thành viên WTO.
b) Phạm vi hoạt động của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài gồm:
– Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512);
– Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân sự (CPC 513);
– Công tác hoàn thiện lắp đặt (CPC 514, 516);
– Công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517);
– Các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518).
2. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với ngành nghề bất động sản

I. Kinh doanh bất động sản

1. WTO, FTAs: không quy định tại Biểu cam kết.
2. Pháp luật Việt Nam: phạm vi hoạt động của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có chức năng kinh doanh bất động sản gồm:
– Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại.
– Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua.
– Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua.
– Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua.
– Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.

Đối với ngành nghề vận tải

I. Vận tải hàng hóa bằn đường bộ

1. WTO, FTAs: Không hạn chế, ngoại trừ: được cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách thông qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%.
Tùy theo nhu cầu của thị trường, nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư theo hình thức liên doanh với tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế không được vượt quá 51%.
100% lái xe của tổ chức kinh tế phải là công dân Việt Nam.
2. AFAS: Nhà cung cấp nước ngoài được cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa thông qua việc thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 70%.
100% lái xe của tổ chức kinh tế phải là công dân Việt Nam.
3. Pháp luật Việt Nam
a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 51%.
b) Hình thức đầu tư: liên doanh.

II. Dịch vụ kho bãi, container

1. WTO, FTAs, AFAS: Dịch vụ kho bãi container (bao gồm: lưu kho công-ten-nơ, dù ở khu vực cảng hay trong nội địa, nhằm chất hàng vào/dỡ hàng ra, sửa chữa và chuẩn bị công-ten-nơ sẵn sàng cho việc gửi hàng): Không hạn chế.
2. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

III. Dịch vụ đại lý hàng hải

1. WTO, FTAs: không quy định tại Biểu cam kết.
2. AFAS: Không hạn chế, ngoại trừ:
a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 49%;
b) Hình thức đầu tư: liên doanh.
3. Pháp luật Việt Nam
a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 49%;
b) Hình thức đầu tư: liên doanh.

Đối với ngành nghề điều hành tour du lịch và đại lý lữ hành

1. WTO, FTAs, AFAS: Không hạn chế, ngoại trừ:
a) Hình thức đầu tư: liên doanh;
b) Phạm vi hoạt động: tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ đưa khách quốc tế vào Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của du lịch đưa khách vào du lịch Việt Nam; không được kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài (outbound);
c) Hướng dẫn viên trong tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải là công dân Việt Nam.
2. Pháp luật Việt Nam
2.1. Dịch vụ lữ hành:
a) Hình thức đầu tư: liên doanh, hình thức khác phù hợp với quy định và lộ trình cụ thể trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
b) Đối tác Việt Nam tham gia đầu tư: doanh nghiệp Việt Nam có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.
2.1. Đại lý lữ hành: chỉ được nhận bán chương trình du lịch của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành cho khách du lịch để hưởng hoa hồng; không được tổ chức thực hiện chương trình du lịch

Điều kiện kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài
Điều kiện kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài

Để biết thêm thông tin điều kiện kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài tại Bình Dương đối với các ngành nghề kinh doanh khác vui lòng liên hệ với chúng tôi :

Hotline:  0986 200 174 or 0931856360

Email: hiepthutucnhanh.vn@gmail.com

Website:  thutucnhanh.vn  – dangkythanhlapcongty.net –doanhnghiepbinhduong.vn –doanhnghiepbinhduong.com.vn

Một cuộc gọi mọi dịch vụ!!!

Trân trọng!

Chuyển đến thanh công cụ